Etusivu || Lämmitys || Vesi ja viemäri || Ilmanvaihto || Reikävaraukset ||

Vesi ja viemäri

→ Virtaamien laskenta (vesi ja viemäri)
→ Vesijohtojen mitoitus
→ Jätevesiviemärin mitoitus
→ Sadevesiviemärin mitoitus
→ Viemärikorkojen laskenta
→ Erottimien mitoitus


Vesi- ja viemäriputkien virtaamien laskentaLASKENTATULOKSET KV
[ l/s ]
LV
[ l/s ]
V L1
[ l/s ]
V L2
[ l/s ]
Normivirtaamien summa

Mitoitusvirtaama

V L1 = Hotellit, sairaalat, koulut, kokoontumistilat
V L2 = Asuintalot, toimistot, vanhainkoditRyhmävesikalusteiden normivirtaamien laskenta

Laskin laskee kaavan mukaisesti normivirtaaminen summat (KV ja LV) kenttään syötetylle määrälle vesikalusteita. Viemärin virtaama on vesivirtaama kerrottuna kolmella (x3).

HUOM! ryhmävesikalusteiden vesi ja viemärivirtaamat eivät ole mukana sivun ylälaidan normivirtaamien summan ja mitoitusvirtaaman laskennassa!
Vesi- ja viemärikalusteet, jotka eivät vaikuta virtaamien laskentaan

Juoma-allasVirtaamia ei oteta huomioon mitoituksessa
SylkyallasVirtaamia ei oteta huomioon mitoituksessa
Lattiakaivo DN50 2)≤ 0,9
Lattiakaivo DN75 2)≤ 1,5
Lattiakaivo DN100 2)≤ 1,8
1) Ei oteta mitoituksessa huomioon viemäröitäessä toisen vesipisteen vesilukkoon

2) Viemäripisteiden normivirtaamien enimmäissumma, joka voidaan viemäröidä lattiakaivon kautta. Laskettu normivirtaamien summa otetaan huomioon viemärin mitoituksessa. Asuinhuoneiston, hotellin tms. märkätilassa otetaan viemärin mitoituksessa huomioon vain suurin lattiakaivoon tuleva viemäripisteen normivirtaama.

3) Ravintolassa rasvanerottimen kautta

4) DN 110 lattiakaivoon


Pikapalopostin mitoitus

Liitettäessä pikapaloposti kiinteistön vesilaitteistoon, otetaan johtojen mitoituksessa huomioon pikapalopostin vaatima vähimmäispaine 200 kPa ja taulukon antama mitoitusvirtaama.

Mikäli muiden jakojohtoon liitettyjen käyttöventtiilien mitoitusvirtaama on pienempi kuin pikapalopostin, otetaan mitoituksen perustaksi taulukon mukainen mitoitusvirtaama. Jos muiden käyttöventtiilien mitoitusvirtaama on suurempi, ei edellä mainittua pikapalopostin virtaamaa oteta huomioon.

Letkun sisähalkaisijan nimellismitta
[ mm ]
Virtaama yhdelle pikapalopostille
[ l/s ]
Yhteisvirtaama useammalle pikapalopostille
[ l/s ]
200,851,70
251,703,40


Kaavat:

Käyttöveden mitoitusvirtaaman laskenta:
q = qN1 + θ * (Q - qN1) + 0,17 * √(Q-qN1)

q = mitoitusvirtaama [l/s]
qN1 = suurin normivirtaama mitoitettavassa putkessa [l/s]
θ = todennäköisyys, että normivirtaama qN1 on vesikalusteella on käytössä huippukulutuksen aikana
Q = liitettyjen vesipisteiden normivirtaamien summa [l/s]


Viemäreiden mitoitusvirtaamien laskenta:
Luokka 1: qj = 0,812 × Qj 0,45
Luokka 2: qj = 0,585 × Qj 0,45

qj = mitoitusvirtaama [l/s]
Qj = normivirtaaminen summa [l/s]

Lähde:
D1 2007 (pdf)
Käyttövesijohtojen mitoitusvirtaamat: s. 37, taulukko 2
Jätevesiviemärin mitoitusvrtaaman laskentakaava: s. 48, kuva 1
Vesikalusteiden normivirtaamat: s. 35, taulukko 1
Viemärikalusteiden normivirtaamat: s. 47, taulukko 1
Pikapalopostin mitoitus: s. 38, taulukko 3