Etusivu || Lämmitys || Vesi ja viemäri || Ilmanvaihto || Reikävaraukset ||

Vesi ja viemäri

→ Virtaamien laskenta (vesi ja viemäri)
→ Vesijohtojen mitoitus
→ Jätevesiviemärin mitoitus
→ Sadevesiviemärin mitoitus
→ Viemärikorkojen laskenta
→ Erottimien mitoitus


Sadeveden mitoitusvirtaama

Pinta-ala (An) m ²
Mitoitussade (qs) l / s/ m ²
Valumiskerroin (Kn)  
Mitoitusvirtaama (q)

l / s


Mitoituksessa huomioidaan seuraavat seikat:


Kaava:
q = qs × Kn × An

qs = mitoitussade l/s/m ²
Yleensä 0.015 l/s/m ², tulvimisen haitallisuudesta riippuen ja paikallinen viranomaisen luvalla voidaan käyttää arvoja qs = 0,010 - 0,020 l/s/m ²
Kn = valumiskerroin

Valumiskertoimet:
1.0 = katot, asfaltti-, betoni-, ja muut tiiviit päällysteet
0.7 = sorapäällysteet
0.3 = nurmikot ja päällystämättömät pinnat

An = valuma-alueen osan pinta-ala (m²) vaakasuoralle pinnalle projisoituna

Lähde:
D1 2007, s. 59 (pdf)


Sadevesiviemärin mitoitus

Mitoitusvirtaama (q): l / s  

Valitse kaltevuus:

Valitse viemärin materiaali:

Vaakaviemäri


Pystyviemäri

Lähde:
D1 2007, s. 61-62, kuvat 2,3 (pdf)