Etusivu || Lämmitys || Vesi ja viemäri || Ilmanvaihto || Reikävaraukset ||

Vesi ja viemäri

→ Virtaamien laskenta (vesi ja viemäri)
→ Vesijohtojen mitoitus
→ Jätevesiviemärin mitoitus
→ Sadevesiviemärin mitoitus
→ Viemärikorkojen laskenta
→ Erottimien mitoitus


Rasvanerottimen mitoitus

Erottimen nimellisvirtaama (NS)

l / s
Jäteveden mitoitusvirtaama (Qs)l / s
Jäteveden lämpötilakerroin (ft) 
Rasvan tiheyskerroin (fd) 
Haittakerroin (ff) 

Rasvanerottimen vähimmäismitat:
Lietetilan väh. koko (NS×0,1)

m ³
Erotustilan väh. ala (NS×0,25)

m ²
Erotustilan väh. tilavuus (NS×0,24)

m ³
Rasvatilan väh. tilavuus (NS×0,04)

m ³

Erottimen nimellisvirtaama NS ilmoittaa
erottimen enimmäisvirtaaman (l/s)

Kaava:
NS = Qs × ft × fd × ff

Parametrit:
NS = Nimellisvirtaama [l/s]
Qs = Jäteveden mitoitusvirtaama [l/s]
ft = Jäteveden lämpötilakerroin
fd = Rasvan tiheyskerroin
ff = Haittakerroin

Kertoimet:
ft = 1, jos jäteveden lämpötila on ≤ 60 ° C, muuten 1,3
fd = 1, keittiöt, teurastamot tms.
ff = 1,3, jos kohteessa käytetään pesu- tai huuhteluaineita, muuten käytetään arvoa 1. Korkean hygieniatason laitoksissa, kuten sairaaloissa 1,5

Lähde:
RMK D1 2007, liite 6 (pdf)