Etusivu || Lämmitys || Vesi ja viemäri || Ilmanvaihto ||

Vesi ja viemäri

→ Sadevesiviemärin mitoitus
→ Erottimien mitoitusSadeveden mitoitusvirtaana

Mitoitusvirtaama (q)

l / s
Pinta-ala (An)m ²
Mitoitussade (qs)l / s/ m ²
Valumiskerroin (Kn) 


Kaava:
q = qs × Kn × An

qs = mitoitussade l/s/m ²
Yleensä 0.015 l/s/m ², tulvimisen haitallisuudesta riippuen ja paikallinen viranomaisen luvalla voidaan käyttää arvoja qs = 0,010 - 0,020 l/s/m ²

Kn = valumiskerroin

Valumiskertoimet:
1.0 = katot, asfaltti-, betoni-, ja muut tiiviit päällysteet
0.7 = sorapäällysteet
0.3 = nurmikot ja päällystämättömät pinnat

An = valuma-alueen osan pinta-ala (m ²) vaakasuoralle pinnalle projisoituna