Etusivu || Lämmitys || Vesi ja viemäri || Ilmanvaihto || Reikävaraukset ||

Lämmitys

→ Lämmitystehon ja virtaaman laskenta
→ Säätöventtiilin mitoitus
→ Ilman lämmitystehon laskenta
→ Lämpöhäviöiden laskenta
→ Lattialämmitysputkiston tilavuus
→ Virtauksen turbulenttisuus


Lämmitystehon laskenta

Valitse neste:

Valitse lämpötila:

Virtaama » teho

VIRTAAMA
[ l / s ]
T meno
[ ° C ]
T paluu
[ ° C ]
TEHO
[ kW ]


Teho » virtaama

TEHO
[ kW ]
T meno
[ ° C ]
T paluu
[ ° C ]
VIRTAAMA
[ l / s ]
Kaava:
Q = ( ρ × c × qv × Δt) / 1 000 000, Δt = T paluu - T meno

Q = teho [kW]
ρ = nesteen tiheys [kg/m³]
c = nesteen ominaislämpökapasiteetti [kJ/(kg*K)]
qv = nestevirta [l/s]
T meno = menonesteen lämpötila [°C]
T paluu = paluunesteen lämpötila [°C]