Etusivu || Lämmitys || Vesi ja viemäri || Ilmanvaihto || Reikävaraukset ||

Ilmanvaihto

→ Kanavamitoitus
→ Ilmamäärien mitoitus
→ Konehuoneen hätätuuletuksen mitoitus


Konehuoneen hätätuuletuksen mitoitus

Kylmäaineen massa (m)kg
Ilmavirta (qv)

l / s

Kaava:
qv = 0,014 × m2/3 × 1000

qv = ilmavirta [l/s]
0,014 = muuntokerroin [m3/s*kg2/3]
m = kylmäainetäytöksen massa suurimman täytöksen omaavassa kylmäkoneistossa, jonka jokin osa sijaitsee konehuoneessa [kg]